Download – Center

Download our brochures and info material quickly and easily.

Phần mềm

tải xuống sonstige dokumente

Bạn sẽ tìm thấy các phiên bản phần mềm mới nhất cho các sản phẩm của chúng tôi ở đây

Cho xem nhiều hơn 

Beurer Connect

Sử dụng phần mềm Beker Health Manager để đánh giá dữ liệu cá nhân của bạn trên PC. Bạn có thể tải về miễn phí tại đây.

Quản lý điện tâm đồ – ECG-Manager

Trình quản lý ECG của Beurer cho phép phân tích các bản ghi bằng thiết bị ECG di động ME 80. Phần mềm được bao gồm trong giao hàng với thiết bị và có sẵn ở đây để tải về miễn phí.

Phần mềm GlucoMemory – GlucoMemory Software

Phần mềm GlucoMemory cho phép bạn hiển thị các giá trị đường huyết của mình trên PC và cung cấp một loạt các tùy chọn đánh giá và nhận xét. Tại đây để tải về miễn phí.

Phần mềm SPO2 – SPO2 Software

PO 80

CardioExpert 

TÔI 90 & BM 95

Use the Beurer Health Manager and EasyFit product software to evaluate your personal data on a PC.
You can download it for free here.

Download

 

Keep track of your heart at any time

Download

IPL products at a glance in the IPL brochure.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *